Make your own free website on Tripod.com

Cordillera Blanca
White Mountains

Callejon de Huaylas, Huaraz
(Photo by Katie R. Garcia, Houston, Texas)


Copyright

More photos from Peru